^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

K činnosti ŠD

2a2e48517906ff13c599891f2b5b936f

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika.

Hlavním posláním naší školní družiny je zabezpečení odpočinku a relaxace žáků po vyučování. Věnujeme se zejména zájmové činnosti různého zaměření. Vzdělávací činnost ŠD sleduje stejné požadavky a cíle jako škola, ale v podmínkách odpočinku, relaxace a zábavy. Všechny činnosti jsou založeny na přímých zážitcích dítěte a probíhají formou nezávislé dětské hry. Uplatňujeme aktivity spontánní i řízené.
Jakékoliv připomínky k činnosti či provozu ŠD uvítáme a budeme je společně řešit.

Provoz ŠD
Z důvodu zájmu ze strany rodičů jsme prodloužili provoz ŠD o družinu ranní, jejíž činnost probíhá v budově školy v době 7:00 – 8:00hod. (příchod je možný kdykoliv v průběhu)

Za ŠD vychovatelka Olga Korecká

1

Copyright © 2018. Zš a Mš Bujanov. Všechna práva vyhrazena, bez výslovného souhlasu je zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit veškeré materiály.