^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

O škole

Historie školy

Charakteristika školy

Základní škola je dvoutřídní, s pěti ročníky I. stupně. Právní subjekt slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Škola sídlí ve dvou budovách.skola bujanov

Historie školy

První zmínka o škole v Bujanově je z roku 1897, kdy byla budova daná obci za účelem zřízení školy. Škola byla jednotřídní, německá. Německou školou byla až do roku 1945. Od roku 1946 byla školou českou. Od roku 1961 se stává školou dvoutřídní.
Od školního roku 1978/79 byla škola spojena se ZŠ v Rožmitále na Šumavě. Žáci 1.a 2. ročníku dojížděli z Rožmitálu do Bujanova a žáci 3.a 4. ročníku z Bujanova dojížděli do Rožmitálu. Od školního roku 1989/1990 došlo k rozdělení těchto škol a každá škola byla samostatným subjektem.

1.1.2003 v rámci zřízení právní subjektivity došlo opět ke sloučení obou škol. Škola byla dvoutřídní s pěti postupnými ročníky. ZŠ a MŠ Bujanov se stala odloučeným pracovištěm Základní školy a Mateřské školy Rožmitál na Šumavě. Od 1.8.2009 byla ředitelkou školy Mgr. Olga Floriánová. Ve školním roce 2016/2017
bylo ve škole zapsáno 40 žáků, přesto 1.9.2017 došlo k opětovnému rozdělení škol na dva samostatné subjekty. Ředitelkou školy byla jmenována Mgr. Olga Floriánová.

skolazezadu

Vybavení školy

Ve vnitřním vybavení pokračujeme v postupné obměně zastaralého či poškozeného nábytku. Škola je připojena k internetu, většina počítačů pracuje v síti a je na úrovni splňující požadavky ICT plánu. Při vyučování využíváme interaktivní tabuli. 

Učitelé používají vlastní digitální materiály. Veškerý používaný software je legální. Materiální vybavení pro vyučování je na standardní úrovni. K dispozici je školní knihovna. Na školní zahradě jsou nové hrací prvky pro děti MŠ i pro žáky ZŠ. Ve škole proběhla rekonstrukce sociálního zařízení. V mateřské škole, školní jídelně a družině byla vyměněna okna.

Copyright © 2018. Zš a Mš Bujanov. Všechna práva vyhrazena, bez výslovného souhlasu je zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit veškeré materiály.