^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

PŘEDŠKOLIČKY - projekt v rámci spolupráce ZŠ a MŠ

PŘEDŠKOLIČKY aneb TĚŠÍME SE DO ŠKOLY

Křížem, krážem, klikyhákem.

Křížem, krážem, klikyhákem,
ve školce jsem předškolákem.
Za chvíli jí podám ručku
a zamávám na rozlučku.
Čeká mě už první třída,
velká škola, bílá křída.
Po létě prý přijde den,
kdy se stanu školákem.

Příprava předškoláků na základní vzdělání je jednou z priorit naší mateřské školy a proto od začátku školního roku dochází minimálně 1x za měsíc k setkání předškoláčků ze třídy Motýlků se školáky naší malotřídní školy.
Cílem těchto setkávání je nejen seznámit se s budoucími spolužáky a kamarády, s prostředím školy, s paní učitelkami, ale především naučit se spolupracovat a hravou formou rozvíjet u dětí dovednosti, které jsou důležité pro vstup do základního vzdělání. Všechna setkání jsou zaměřena zejména na čtenářskou a matematickou gramotnost a polytechnickou a hudební výchovu.

Další z plánovaných společných schůzek proběhla dne 15.2. ve třídě u Motýlků a tentokráte jsme si společně vyzkoušeli předmět výtvarná výchova. Téma pro tvoření bylo „JAK SE TVOŘÍ MRÁZ“ a děti měly možnost se přesvědčit, že i s obyčejným inkoustem a kuchyňskou solí jde udělat spousta kouzel a experimentů. Tak jako mráz kreslí na okna fascinující ledová výtvarná díla, tak i u nás vznikaly ledové květy, ale i obrazy zmrzlé krajiny. A na závěr setkání jsme si společně všichni zahráli různé deskové hry.

Kdopak zamknul kaluže?
Mráz. Ten za to vždy může!
Ukaž, mraze, svojí tvář.
Jakpak asi vypadáš?

1234

Copyright © 2018. Zš a Mš Bujanov. Všechna práva vyhrazena, bez výslovného souhlasu je zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit veškeré materiály.