^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Vystoupení pro seniory

Již tradicí se stává vzájemná spolupráce naší školy a školky s Obecním úřadem v Bujanově. Tentokráte OÚ pořádal SETKÁNÍ SENIORŮ a děti naší ZŠ a MŠ přišly potěšit babičky a dědečky malým VYSTOUPENÍM. Pod vedením svých učitelek děti připravily pásmo písniček, tanečků a básní. Na závěr nechyběl ani malý dáreček pro všechny přítomné maminky a babičky ke dni Svátku matek v podobě keramického svícínku.
Ale ani naši účinkující neodcházeli s prázdnou, pan starosta měl pro děti přichystanou sladkou odměnu a ze spokojených tváří diváků a z velkého potlesku se dalo vyčíst, že se všem vystoupení našich žáčků líbilo.

Více se dozvíte na tomto odkaze v přiloženém slideshow: https://youtu.be/IR0BA5oWhUU  nebo kliknutím na obrázek.

love music guitar

 

Duben v ♥ Dobrodružince ♥

JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA

gif 2

Jaro je v plném proudu a je to vidět i v naší družině.
Začátkem dubna jsme se začali věnovat svátkům jara – Velikonocům. Nezapomněli jsme si o těchto svátcích popovídat – proč se svátky slaví, jaké se k nim váží tradice a zvyky.
Jaro a sluníčko přivoláváme všemožnými výtvarnými pracemi a výtvory, které přispívají k výzdobě naší třídy. A protože ve škole probíhal v půlce dubna zápis do 1. třídy, vyráběli jsme s paní vychovatelkou dárečky i pro budoucí prvňáčky.
Také jsme si zahráli na malé herce a na písničku Škola zvířátek, kterou jsme se naučili v měsíci březnu, jsme natočili malé videopředstavení – pro jeho shlédnutí klikněte na odkaz ZDE
Nezapomněli jsme ani na Den Země, kterému jsme se také pečlivě věnovali po celý jeden týden v dubnu. Povídali jsme si o tom, jak bychom se k naší planetě měli chovat, co dělat a co ne. Čekaly na nás i kvízové otázky týkající se recyklace, šetření vodou a energiemi, a všech dalších možností, jak chránit naši planetu. Za správně vyluštěnou tajenku čekala naše luštitele malá odměna.
A přišel konec měsíce a jak všichni víme, na konci měsíce jsou Čarodějnice a Filipojakubská noc, takže téma posledního dubnového týdne bylo jasné – čarodějnice, ježibaby, kouzelnice, netopýři, pavouci, různá jiná havěť, lektvary, zaříkávadla, …
Samozřejmě jsme nevynechali ani pohyb a tak na nás během celého dubna čekaly různé pohybové aktivity ať již ve třídě, nebo venku na dětském hřišti a školní zahradě.

jaro 0jaro 1jaro 2jaro 3jarní hádánívzkaz jaru 1vzkaz jaru 2co skrývá vajíčkovelikonoce z 1velikonoce z 2velikonoce z 3velikonoce z 4velikonoce z 6velikonoce mandalavelikonoce ozdob 1velikonoce ozdob 2velikonoce čtemehyacint 1hyacint 2já mám 1já mám 2puzzle čápv říši hmyzuDZ 1DZ 1aDZ 2DZ 3DZ 4DZ 5DZ 6DZ 7DZ 8DZ 9DZ 10kytičky 2kytičky 3čaro 1čaro 2čaro 3čaro 4čaro 5čar bschovávanávenku fotbalvenku prvky 1venku prvky 2volnovolné hraní

Den Země - projektový den MŠ, ZŠ, ŠD

Naše Země svátek slaví,
dneska má svůj velký den,
proto si teď pojďme říci,
proč má býti oslaven.

Země je planeta velká,
umožňuje život všem,
dodává nám čistou vodu
a živiny každý den.

Každým rokem plodí nové
květy, stromy, rostliny.
Díky nim pak máme kyslík,
plyn k dýchání jediný.

Země dává vhodnou půdu
k pěstování potravy,
dobrá voda ze studánky
postaví nás na nohy.

Proto ji dnes oslavíme
bez ničících zásahů,
ať je zase krásně čistá
zbavíme ji odpadů.


22.dubna
 na celém světe lidé slaví DEN ZEMĚ. Země je náš domov, o náš domov, tak jak ho vnímáme my - dům, byt, rodinu, se staráme. Uklízíme, natíráme, sekáme zahradu, zdobíme, zkrášlujeme …. .
A co náš velký domov? Naše planeta? Také občas potřebuje uklidit, zkrášlit, nazdobit, možná i natřít a posekat trávu. Potřebujeme ji, ne ona nás!
Potřebujeme její vodu, půdu, rostliny a zvěř, potřebujeme její prostor, nerostné zdroje a vzduch. Abychom mohli žít a přežít.

Více o našem společném projektovém dni k svátku naší matičky Země se dozvíte v přiloženém slideru z fotografií. Pro spuštění klikněte na tento odkaz https://youtu.be/mOozt09SaPA , nebo na obrázek pod textem.

den Země

 

Střípky ze ZÁPISU do ZŠ

 báseň

Měsíc duben je ve znamení zápisů dětí do prvních tříd. Nejinak tomu bylo i na naší malotřídní školičce a tak v pondělí 17. dubna 2023 přišlo své dovednosti, zručnost, pohotovost, postřeh a vědomosti ukázat celkem 8 předškoláčků.
Po krátkém přivítání ve vestibulu školy se děti odebraly s pedagogickým doprovodem do tříd, kde na ně čekala řada zajímavých úkolů k prověření školní zralosti.
V jedné třídě nejprve děti na interaktivní tabuli předvedly, zda už umějí počítat, zda rozlišují pojmy více/méně, jestli znají barvy a geometrické tvary a v pohádce O veliké řepě si vyzkoušely časovou posloupnost i prostorovou orientaci. V další třídě se zpívalo, přednášelo a paní učitelka si své potencionální žáky vyzkoušela i ze sluchové percepce.
Naši budoucí prvňáčci zvládli vše na výbornou a domů si odnášeli spoustu dárečků.
Slavnostní chvíli zápisu mají tedy děti již úspěšně za sebou a za pár měsíců jim nastanou první „opravdové povinnosti“. Do naší školičky tak bude zapsáno dalších osm dětí a z toho máme opravdu velkou radost. Děkujeme rodičům za projevenou důvěru a těšíme se na příjemnou spolupráci.
Velké poděkování patří také paním učitelkám z MŠ, které předškoláčky pilně po celý školní rok připravují na úspěšný vstup do školy.

Desatero pro dobrý start do školy:

  1. Mluvte se svým dítětem (o jeho zážitcích, pocitech, problémech, radostech, starostech, představách, snech apod.)
  2. Učte své dítě samostatnosti (v oblékání, hygieně, jídle, jednoduché práci)
  3. Dávejte mu najevo lásku, i když se mu něco nevydaří.
  4. Učte své dítě dělit se o věci, zážitky.
  5. Veďte je k úctě k lidem, k majetku doma i ve škole.
  6. Učte je řádu ve věcech, rozvrhu času.
  7. Nebuďte zklamaní, když se něco nepovede napoprvé.
  8. Učte děti naslouchat (vyprávějte jim, čtěte jim).
  9. Rozvíjejte v dětech trpělivost.
  10. Když se něco nedaří, nebojte se poradit s odborníky.

Pro zhlédnutí fotoslideru ze zápisu klikněte na odkaz ZDE nebo na tento odkaz  https://youtu.be/o8uV-z5df5A
A v naší fotogalerii si můžete udělat představu o některých z připravených úkolů, kterými si museli naši budoucí prvňáčci projít :-) 

000123

 

projektový den ČÁP - POSEL JARA

gif

S příjemným jarním obdobím se do naší republiky vracejí čápi z teplých krajin, jsou to první poslové jara. Věděli jste třeba, že jako první se do hnízda vrací čapí samec, aby ho mohl opravit?  My už to teď všichni víme. V pátek 14.4. nás totiž čekal další z tradičních projektových dnů tentokráte právě na téma ČÁP - POSEL JARA.
Jak je již dobrým zvykem, téma se prolínalo všemi předměty a děti si nenásilnou formou prohloubily své znalosti o čápech. Byl to zkrátka den plný zajímavostí, který nás hodně bavil.

PL0PL1PL2PL3TV1TV2Č0Č1č2č3webweb1web2

Copyright © 2018. Zš a Mš Bujanov. Všechna práva vyhrazena, bez výslovného souhlasu je zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit veškeré materiály.