^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

PŘEDŠKOLIČKY - projekt v rámci spolupráce ZŠ a MŠ

PŘEDŠKOLIČKY aneb TĚŠÍME SE DO ŠKOLY

Křížem, krážem, klikyhákem.

Křížem, krážem, klikyhákem,
ve školce jsem předškolákem.
Za chvíli jí podám ručku
a zamávám na rozlučku.
Čeká mě už první třída,
velká škola, bílá křída.
Po létě prý přijde den,
kdy se stanu školákem.

Příprava předškoláků na základní vzdělání je jednou z priorit naší mateřské školy a proto od začátku školního roku dochází minimálně 1x za měsíc k setkání předškoláčků ze třídy Motýlků se školáky naší malotřídní školy.
Cílem těchto setkávání je nejen seznámit se s budoucími spolužáky a kamarády, s prostředím školy, s paní učitelkami, ale především naučit se spolupracovat a hravou formou rozvíjet u dětí dovednosti, které jsou důležité pro vstup do základního vzdělání. Všechna setkání jsou zaměřena zejména na čtenářskou a matematickou gramotnost a polytechnickou a hudební výchovu.

Další z plánovaných společných schůzek proběhla dne 15.2. ve třídě u Motýlků a tentokráte jsme si společně vyzkoušeli předmět výtvarná výchova. Téma pro tvoření bylo „JAK SE TVOŘÍ MRÁZ“ a děti měly možnost se přesvědčit, že i s obyčejným inkoustem a kuchyňskou solí jde udělat spousta kouzel a experimentů. Tak jako mráz kreslí na okna fascinující ledová výtvarná díla, tak i u nás vznikaly ledové květy, ale i obrazy zmrzlé krajiny. A na závěr setkání jsme si společně všichni zahráli různé deskové hry.

Kdopak zamknul kaluže?
Mráz. Ten za to vždy může!
Ukaž, mraze, svojí tvář.
Jakpak asi vypadáš?

1234

Geometrie zábavně a hravě

„Hry nejsou všelék, ale ukazují laskavou a usměvavou tvář matematiky, ne tu strnulou a přísnou.“    J. Neulinger

images 1

 

Stejně jako matematika, také geometrie nás uvádí v úžas. Zjednodušeně můžeme říci, že geometrie je matematikou tvaru a prostoru. Nachází se všude kolem nás již od pradávna, povědomí o ní měli již zřejmě lidé v paleolitu.
Jak ji ale zábavně a srozumitelně podat dětem? S paní učitelkou Radkou Stoličkovou to jde! Inspirací nám byly nejen různé konstruktivní činnosti, vyzkoušeli jsme také naší novinku multifunkční kreativní 3D pero, se kterým jsme vyráběli prostorové modely, skládali jsme origami, společně jsme se zamysleli i nad zázračnými starověkými stavbami a při našich vycházkách jsme se stali nadšenými objeviteli symetrie v přírodě.

stáhnoutelektronické lego3D perostáhnout 12

 

Projekt KOČKY a film Úžasný Mauric

gif

Vysvědčení je tady a s ním i konec náročného pololetí. Děti vše zvládly bezvadně a zaslouží si velkou pochvalu. Jako odměnu za vynaložené úsilí v nabírání nových poznatků a dovedností jsme pro děti připravili návštěvu kaplického kina a promítnutí filmu ÚŽASNÝ MAURIC, kterého se spolu s žáky ZŠ zúčastnily i děti předškolního věku ze třídy Motýlků. Ty sice vysvědčení ještě nedostávají, ale velkou pochvalu si jistě zaslouží, protože za sebou mají opravdu velký kus práce. Pod vedením paní učitelky Pavlíny Jozefíkové se totiž pilně a intenzivně připravují na zápis do první třídy a procvičují vše, co je potřeba.

Hlavní hrdina filmu - MAURIC je kocour ulice. Všemi mastmi mazaný, pořádně prohnaný a jako každá správná kočka myslí především na sebe. Jednoho dne ovšem zničehonic zjistí, že začíná mít lidské myšlenky a dokonce že mluví. A není sám! Krysy z místního klanu jsou na tom stejně, začaly mluvit, být inteligentní a zajímat se o vzdělání.

A jelikož i my víme, že vzdělání je důležité, nezůstalo jen u shlédnutí filmu, ale tématu KOČKY jsme využili i následující den v běžném rozvrhu.
Při pracovních činnostech jsme kreslili kocoura Maurice a vyráběli kočičí masky. V matematice mladší žáci počítali s přechodem přes desítku a výsledky doplňovali do tajenky, která jim pak odkryla jména koček a kocourů. Starší děti si pro změnu s kočkou Mícou procvičili násobení a dělení. Také jsme se od paní učitelky dozvěděli, že v starověkém Egyptě byla kočka vnímána jako posvátné zvíře a že její zabití se trestalo smrtí. Prodiskutovali jsme některé mýty a pověry o kočkách – že černá kočka přináší smůlu, že kočky jsou falešné -  nebo jsme rozebrali jakou situaci vyjadřujeme pořekadlem „jako kočka a pes“.

Společně jsme besedovali nad tématem „KOČKOVÁNÍ“ a hledali jsme rozdíly mezi kočkováním a ubližováním. Postupně jsme došli k tomu, že „kočkování“ můžeme vnímat jako symbol čehokoliv pozitivního, co nám přináší radost a hlavně nikomu neublíží.

KOČKOVÁNÍ
Jiří Žáček

Kočkujte se ve dne v noci,
v každé roční době.
Kdo se brání kočkování,
je sám proti sobě.

Kdo si hraje, kdo se směje,
bude pořád zdravý.
Kočkujte se kluci, holky,
ať váš život baví.

Na návštěvě třídy Motýlků v MŠ jsme zjistili, že nezaháleli ani oni a při skupinové práci vytvořili velký obrázek Maurice, který nyní společně s obrázky dětí ze ZŠ zdobí nástěnku v místním obchodě Jednoty.
Při společné chvilce s předškoláčky jsme pak ještě procvičili své dovednosti v oblasti jazykové, hudební, pohybové, motorické, atd.
Téma "kočky" se nám tak pěkně prolnulo všemi předměty a my si nenásilnou formou učení odnášíme spoustu nových poznatků a postřehů. Cílem těchto "malých" projektů je totiž  nabídnout dětem velmi pestrou paletu výuky, aby si každý našel to své a to se opět podařilo.

mauric 1Mauric 2mauric 3mauric 4Mauric 5mauric 6mauric 7mauric 10hudebně pohybovákočkování v MŠmauric 13MŠMauric 14MŠčtemenástěnka JednotaRC modelyRC modely1

Sněhuláček poštovský panáček - překvapení pro děti z MŠ

uvod

Měsíc leden nám konečně přinesl tu pravou zimu. Sněžilo a tak jsme se v družině věnovali především zimním radovánkám. Jednou z nich bylo i stavění sněhuláka, původně určeného jako objekt pro pozorování vlivu počasí. Ale protože děti stavění bavilo, během chvilky na naší zahradě stála rovnou celá rodinka sněhuláků. „Že se nám ale ti sněhuláčci povedli“, zaznělo několikrát z úst dětí. “Byla by škoda se o ně s někým nepodělit“!

A tak vznikl nápad využít je jako překvapení pro kamarády z Mateřské školky. Děti přicházely s různými návrhy, doslova sršely nápady a nakonec po společné úvaze vznikl SNĚHULÁČEK POŠTOVSKÝ PANÁČEK. Jak již název napovídá, sněhuláček poštovský panáček přinesl dětem ze školky tajemný dopis. A o co konkrétně šlo? To se již dozvíte z naší přiložené fotogalerie.

12356101113141516181920212223

Copyright © 2018. Zš a Mš Bujanov. Všechna práva vyhrazena, bez výslovného souhlasu je zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit veškeré materiály.