Další podpora vzdělávání

Naše škola je zapojena do projektu další podpory vzdělávání:

podpora bujanov